סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-6765555
kfartavo@matnasim.org.il
פקס: 04-6769585

תקנון מוסיכפר

 

תקנון ונהלי הרשמה מרכז המוסיקה:

 

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום הבאים ולחתום על התקנון.

         1.         חוגי מרכז המוסיקה יפעלו החל מה-1.9.19 ועד 30.6.2020.

         2.         התחלת ההשתתפות בשיעורים מותנית בהסדרת התשלומים בכרטיס אשראי, או בשקים דחויים.

         3.         תושבים החייבים כספים למתנ"ס לא יוכלו להירשם לשנת החוגים החדשה אלא אם יסדירו את חובם.

         4.         הנחות- יינתנו בהתאם לתקנון החוגים במתנ"ס, לכל בית אב- חוג שלישי מקבל 5% הנחה, חוג רביעי 10% הנחה, חוג חמישי ואילך-15% הנחה (החוגים הזולים ביותר, לא כולל מערכת חינוך וחדר כושר). חד הורי- זכאי ל-10% הנחה על החוגים (בצירוף אישורים מתאימים).

         5.         ביטול השתתפות-ניתן לפרוש עד תאריך ה-01.04.2020 תלמיד שהחליט לפרושיודיע למזכירות בית המוסיקה בכתב בלבד וימלא "טופס ביטול" (ניתן לקבל במזכירות או להוריד מהאתר). הביטול יכנס לתוקפו שבוע לאחר ההודעה. אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.

ביטול לאחרה-01.04.2020 – התלמיד יחויב עד סוף השנה עבור החוג ולא יינתן החזר כספי בגינו.

         6.         המתנ"ס רשאי להפסיק  השתתפות הנרשם במידה ואינו עומד בתשלום ו/או בשל הפרת משמעת.

         7.         שיק חוזר יישא עמלת בנק שתשולם ע"י המשתתף.

         8.         ניתן לערוך מפגש היכרות קצר של 10 דק' ולא מחייב עם המורה לפני השיעור הראשון.

         9.         שיעור ראשון מחויב בתשלום.

       10.      שיעור/ים שהתבטלו עקב היעדרות המורה, יוחזרו בשיעורי השלמה, המורה מחויב להחזיר את השיעורים בתיאום מולו בלבד.

       11.      שיעורים שיובטלו ע"י התלמיד לא יוחזרו אלא אם כן התלמיד חולה ומביא אישור מחלה או מודיע לכל הפחות 24 שעות מראש על היעדרות - עד פעמיים בשנה יוחזרו שיעורים בתיאום מול המורה.

       12.      החזר שכר לימוד יחסי לתלמיד, אשר יעדר מלימודיו תקופה ממושכת (שבועיים לפחות) מסיבות מוצדקות, יזוכה על סמך האישורים הנדרשים (אישור רפואי וכו') בתוך חודש מתאריך האירוע.

       13.      אין לאחר לשעורים – זמן האיחור הינו על חשבון השיעור.

       14.      מומלץ כי תירכש מחברת תלמיד בתחילת השנה ולהביאה לכל שעור לצורך מעקב נוכחות / החומר הנלמד בשיעור / מטלות לבית / קשר להורים.

       15.      ההורים מוזמנים לעמוד בקשר ישיר עם המורה ולתמוך בלימודי הילד  במשך כל השנה.

       16.      בימי חג ומועד המפורטים להלן, לא יתקיימו שיעורים ועבור ימים אלה לא תוחזר תמורה.

  • חודש ארוך יקוזז עם החופשות, סה"כ 36 שיעורים שבועיים (לפחות) במהלך שנת לימודים מלאה.
  • ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות השיעורים.

לוח חופשות מפורט לשנה זו :

 

ראש השנה                                                                 29.9-1.10.19

יום כיפור                                                                         8-9.10.19

סוכות                                                                          13-21.10.19

חנוכה                                                                         24-29.12.19

פורים                                                                             9-11.3.20

פסח                                                                               8-16.4.20

ערב יום השואה-חוגים עד 19:00                                          20.4.20

ערב יום הזיכרון- חוגים  עד 19:00                                        27.4.20      

יום העצמאות                                                                28-29.4.20   

שבועות                                                                        28-29.5.20

ההרשמה לשיעורים מהווה הסכמה לתנאי התקנון הרשום לעיל.

 

 

קראתי את התקנון ומאשר/ת את תוכנו בחתימתי זו.

שם:_______________________ חתימה:________________________

  • הצהרת נגישות -
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים