חיפוש באתר

מוסיכפר

תקנון מוסיכפר

תקנון מוסיכפר

תקנון ונהלי הרשמה מרכז המוסיקה:

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום הבאים ולחתום על התקנון.
1. חוגי מרכז המוסיקה יפעלו החל מה-1.09.22 ועד 31.07.23.
2. התחלת ההשתתפות בשיעורים מותנית בהסדרת התשלומים בכרטיס אשראי דרך אתר המתנ"ס.
3. תושבים החייבים כספים למתנ"ס לא יוכלו להירשם לשנת החוגים החדשה אלא אם יסדירו את חובם.
4. הנחות- יינתנו בהתאם לתקנון החוגים במתנ"ס, לכל בית אב- חוג שלישי מקבל 5% הנחה, חוג רביעי 10% הנחה, חוג חמישי ואילך-15% הנחה (החוגים הזולים ביותר, לא כולל מערכת חינוך וחדר כושר). חד הורי- זכאי ל-10% הנחה על החוגים (בצירוף אישורים מתאימים).
5. ביטול השתתפות-יתאפשר בהודעה מראש למזכירות בית המוסיקה בכתב בלבד ומילוי "טופס ביטול" (ניתן לקבל במזכירות או להוריד מהאתר). הביטול יכנס לתוקפו שבוע לאחר ההודעה. אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.
6. המתנ"ס רשאי להפסיק השתתפות הנרשם במידה ואינו עומד בתשלום ו/או בשל הפרת משמעת.
7. שיק חוזר יישא עמלת בנק שתשולם ע"י המשתתף.
8. ניתן לערוך מפגש היכרות קצר של 5-10 דק' ולא מחייב עם המורה לפני השיעור הראשון.
9. שיעור ראשון מחויב בתשלום.
10. שיעור/ים שהתבטלו עקב היעדרות המורה, יוחזרו בשיעורי השלמה, המורה מחויב להחזיר את השיעורים בתיאום מולו בלבד.
11. שיעורים שיבוטלו ע"י התלמיד לא יוחזרו אלא אם כן התלמיד חולה ומביא אישור מחלה או מודיע לכל הפחות 24 שעות מראש על היעדרות - עד פעמיים בשנה יוחזרו השיעורים.
12. החזר שכר לימוד יחסי לתלמיד, אשר יעדר מלימודיו תקופה ממושכת (שבועיים לפחות) מסיבות מוצדקות, יזוכה על סמך האישורים הנדרשים (אישור רפואי וכו') בתוך חודש מתאריך האירוע.
13. אין לאחר לשעורים – זמן האיחור הינו על חשבון השיעור.
14. מומלץ כי תירכש מחברת תלמיד בתחילת השנה ולהביאה לכל שעור לצורך מעקב נוכחות / החומר הנלמד בשיעור / מטלות לבית / קשר להורים.
15. ההורים מוזמנים לעמוד בקשר ישיר עם המורה והמנהלת ולתמוך בלימודי הילד במשך כל השנה.
16. בימי חג ומועד המפורטים להלן, לא יתקיימו שיעורים ועבור ימים אלה לא תוחזר תמורה.
חודש ארוך יקוזז עם החופשות, סה"כ 36 שיעורים שבועיים (לפחות) במהלך שנת לימודים מלאה.
ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות השיעורים

לוח חופשות 

ראש השנה  25-27.09.2022
יום כיפור 4-5.10.2022
סוכות 9-17.10.2022
חנוכה 20-25.12.2022
פורים 7-8.03.2023
פסח 5-12.04.2023
ערב יום השואה-חוגים עד 19:00  18.04.2023
ערב יום הזיכרון- חוגים  עד 19:00 24.04.2023
יום העצמאות   26.04.2023
ל"ג בעומר
9.05.2023
שבועות    25-26.05.2023

ההרשמה לשיעורים מהווה הסכמה לתנאי התקנון הרשום לעיל.

  קראתי את התקנון ומאשר/ת את תוכנו בחתימתי זו.

שם:_______________________ חתימה:________________________

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות