חיפוש באתר

���������� ���������� ����������

���������� ���������� ����������

���������� ���������� ����������

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום ואופני התשלום הבאים:

 

חוגי המרכז הקהילתי יפעלו החל מ-1.9.18, ועד סוף יוני 2019.

- בחודש ספטמבר יתאפשר שיעור ניסיון ללא תשלום. חוץ משיעורי מוסיקה ושיעורי למידה והעשרה. משתתף שימשיך באותו החוג יחויב בתשלום מלא כולל שיעור הניסיון.
- פתיחה של כל חוג וקיומו מותנה במספר מינימאלי של נרשמים המשתנה מחוג לחוג.
- משתתף בחוג יחשב כ"רשום" רק לאחר תהליך ההרשמה וסיום נוהל תשלום.
- תושבים שטרם הסדירו את חובם הכספי למתנ"ס לא יוכלו להירשם לשנת החוגים החדשה או להשתתף בפעילויות אלא עם הסדרת החוב.
- התחלת הפעילות בחוגים מותנית בתשלום לכל השנה מראש בפריסת תשלומים שווים, ללא ריבית והצמדה. ניתן לשלם בכרטיסי אשראי או צ'קים דחויים. (תשלום בכרטיס אשראי - בתוכנה מיוחדת שאינה "תופסת" את מסגרת האשראי).
- הנרשם יישא בעלות מחירו של חודש השתתפות בפעילות ו/או בעלות מחירה של פעילות גם אם השתתף בחוג פחות מחודש, או באופן חלקי.
- המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתכני ובזמני החוגים / פעילויות. כמו כן המתנ"ס רשאי להפסיק השתתפות הנרשם
במידה ואינו עומד בתשלום או בדרישות החוג.
- בימי חג ומועד וימים מיוחדים המפורטים להלן, לא תתקיים פעילות בחוגים ועבור ימים אלה לא תוחזר תמורה.
- חודש ארוך יקוזז עם החופשות, סה"כ 36 מפגשים במשך כל עונת החוגים (לפי פעם בשבוע).
- ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות החוגים.

ביטול השתתפות
- בקשות לביטול השתתפות בחוג/פעילות יכנסו לתוקפן רק לאחר מילוי "טופס ביטול" הנמצא באתר המתנ"ס.
- יש ליידע לגבי הפסקת ההשתתפות בחוג עד ה-15 בחודש. הפסקת תשלום תחול החל מהחודש שאחריו.
- אין ביטול רטרוקאקטיבי והחזר כספים בגינו.
החל מ 19.4.1 ואילך לא יאושרו ביטולים ולא יבוצעו
החזרים. המשתתף יחויב בעלות החוג עד סוף השנה.
- משתתף שיעדר מפעילות עקב מחלה, שהות מחוץ לישוב או מכל סיבה אחרת, לא יקבל את תמורת הפגישה בה לא ישתתף. אם חלה המשתתף במחלה ממושכת או נפגע בתאונה, ימסור על כך הודעה בכתב ויצרף אישור רפואי בתוך חודש מתאריך האירוע.
במקרה זה יזוכה באופן יחסי.
- שיק חוזר יישא עמלת בנק שתשלום ע"י המשתתף.
- זיכוי בתעודה (זיכוי במערכת) תקף לשנה בלבד.


לעניין מרכז הגיל הרך "אלוני התבור", מרכז המוסיקה, מועדון הכושר וצהרונים יש להתעדכן בדבר נוהלי הרישום והתשלום וכן נוהלי הביטול הספציפיים לפעילויות אלו.
ביה"ס למחול והמרכז להתעמלות - שימו לב להנחיות הרישום והשיבוץ לקבוצות.
ההרשמה לחוגים (כולל הרשמה טלפונית) מהווה הסכמה לתנאי התקנון הרשום לעיל.

 

ללוח חופשות לחצו כאן

לטופס בקשה להפסקת חוג /שינוי בחוג/החזר כספי לחצו כאן

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות