חיפוש באתר

תקנון ונהלי הרשמה

תקנון ונהלי הרשמה

תקנון ונהלי הרשמה

 

תקנון רישום והשתתפות בחוגים:

 

שנת הפעילות ברשת המרכזים הקהילתיים תחל ב-1.9.22 ותסתיים ב-30.6.23 (פרט לפעילויות בודדות בהם תסתיים הפעילות קודם לכן או פעילויות שוטפות לאורך כל השנה).

 

1. שעור ניסיון אחד יתאפשר ללא תשלום. מלבד שיעורי מוסיקה ושיעורי למידה והעשרה. משתתף שימשיך באותו החוג יחויב בתשלום מלא כולל שעור הניסיון.
2. פתיחה של כל חוג וקיומו מותנית במספר מינימאלי של נרשמים, המשתנה מחוג לחוג, למרכז הקהילתי תהיה את הסמכות לבטל חוג עקב מיעוט משתתפים גם במהלך השנה.
3. משתתף בחוג יחשב כ"רשום" רק לאחר תהליך ההרשמה וסיום נוהל תשלום.
4. תושבים שטרם הסדירו את חובם הכספי למתנ"ס לא יוכלו להירשם לשנת החוגים החדשה או להשתתף בפעילויות אלא עם הסדרת החוב.
5. תחילת הפעילות בחוגים מותנית בתשלום לכל השנה מראש בפריסת תשלומים שווים, ללא ריבית והצמדה. ניתן לשלם בכרטיסי אשראי או בצ'קים דחויים. (תשלום בכרטיס אשראי – בתוכנה מיוחדת שאינה "תופסת" את מסגרת האשראי)
6. במקרה של הפסקת פעילות של הילד בחוג או בכל פעילות אחרת של המתנ"ס, הביטול יהא בתוקף החל מתחילת החודש העוקב. לא ניתן לבטל באמצע החודש.
7. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתכני ובזמני החוגים/פעילויות כמו כן המתנ"ס רשאי להפסיק את השתתפות הנרשם במידה ואינו עומד בתשלום או בדרישות ההתנהגות.
8. בימי חג ומועד וימים מיוחדים המפורטים בחוברת החוגים, לא תתקיים פעילות בחוגים ועבור ימים אלה לא תוחזר תמורה.
- חודש ארוך יקוזז עם החופשות, סה"כ 36 מפגשים במשך כל עונת החוגים (לפי פעם בשבוע).
- ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות החוגים.
9. במסגרות מסוימות יגבה תשלום נוסף עבור פעילויות מיוחדות במהלך השנה. מידע על פעילויות אלו יימסר בפתיחת השנה.
10. בענפי הספורט עלות הביגוד שיחולק לילדים כרוך בתשלום נוסף.
11. המתנ"ס ושלוחותיו אינו אחראי על משתתפי החוגים בשעות שאינן שעות הפעילות.
12. הנחות: עפ"י הקריטריונים שנקבעו ע"י הנהלת המתנ"ס – פרטים במח' הגביה ובמזכירות המתנ"ס.

 

נהלי ביטול השתתפות:

א. בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב באתר המתנ"ס. ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות הדואר האלקטרוני או פקס. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס אישור ביטול חוג מהמתנ"ס משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר על ידי המתנ"ס ייחשב כמי שהמשיך להשתתף בחוג וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.
ב. במידה והתקבלה הודעת ביטול במהלך השנה, יחויב המשתתף עד סיום החודש בו התקבלה ההודעה.
ג. אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.
ד. החל מ 01.04.23 ואילך לא יאושרו ביטולים ולא יבוצעו החזרים. המשתתף יחויב בעלות החוג עד סוף השנה.
ה. משתתף שיעדר מפעילות עקב מחלה, שהות מחוץ לישוב או מכל סיבה אחרת, לא יקבל את תמורת הפגישה בה לא השתתף. אם חלה המשתתף במחלה ממושכת או נפגע בתאונה, ימסור על כך הודעה בכתב ויצרף אישור רפואי בתוך חודש מתאריך האירוע. במקרה זה יזוכה באופן יחסי.
ו. צ'ק חוזר יישא עמלת בנק שתשולם ע"י המשתתף.
ז. זיכוי במערכת תקף לשנה בלבד.
• שימו לב להנחיות הרישום והשיבוץ לקבוצות בכל פעילויות המתנ"ס.
• ייתכן ותמונות אשר יצולמו במהלך הפעילות יפורסמו באמצעי התקשורת (אתר, מידעון, וכיו"ב). אם יש התנגדות לכך אנא פנו למתנ"ס.
• ההרשמה לחוגים (כולל הרשמה טלפונית) מהווה הסכמה לתנאי התקנון הרשום לעיל.

 

אנו מודים לכם על שנרשמתם לפעילות המתנ"ס
ומאחלים לכם שנת הנאה והצלחה!

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות