סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-6765555
kfartavo@matnasim.org.il
פקס: 04-6769585

 להורדת קובץ וורד לחצו כאן

 

מלל נגיש:

 

                                                                                         טלפון 04-6765555 ,   פקס'   04-6769585                                                              

                                                                     מייל-     kfartavo@matnasim.org.il

                                                                                    תאריך:_________________ 

 

טופס  בקשה להפסקת חוג /שינוי  בחוג/החזר כספי

 

 

שם  המשתתף: שם משפחה___________  שם פרטי ___________טלפון _____________________ 

 

משתתף/ת  בחוג_____________ קבוצה ________ מדריך/ה ______________

 

מבקש הפסקת  פעילות  מתאריך__________________

 

סיבת הפסקת  פעילות: _______________________________________________

 

שם  המבקש/ת ______________________              חתימה ________________

 

 

 

 

מדריך/ת  החוג                                                       אישור פרטי הבקשה: כן / לא

 

המלצת המדריך/ת:______________________________________________

 

 

 

תאריך  השתתפות אחרון  של המשתתף _________________________

 

חתימה_______________

 

 

 

עבר למדריך

  בתאריך

 

__________

 

 

 

 

 

 

 

רכז/ת  החוגים ___________________

 

ממליץ/ה   לא ממליץ/ה  לאפשר החזר כספי מהנימוקים  הבאים:

 

___________________________________________________________

 

חתימה______________

 

 

  עבר  לרכז

  בתאריך

 

__________

 

 

 

 

 

 

 

אישור מנהלת המתנ"ס____________________________________

 

מאשרת/ לא מאשרת  החזר כספי

 

חתימת מנהלת המתנ"ס____________________________________

 

 

 

 

עבר  למנהלת

  בתאריך

_________

 

  

 

 

    

ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים