סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-6765555
kfartavo@matnasim.org.il
פקס: 04-6769585

החיים בגטו

נסיבות הקמתם, חיי היומיום בגטאות השונים. תפקידי היודנראטים והמשטרות, שהותירו דילמות ערכיות ומוסריות. מלאכת התיעוד שנעשתה, היצירה התרבותית.
והחיים בצל ההשמדה.
נפגוש מסמכים מקוריים מהתקופה, עדויות, דילמות וקטעי תיעוד ויזואליים.
מרצה: עידית פרי, תואר שני בהיסטוריה, מרצה בתחומי השואה.
מספר מפגשים: 9
מועד: ימי ראשון 18:00-19:30 במועדון אביב
עלות לסדרה: 200 ₪ | הרצאה בודדת: 30 ₪

 

תאריכים ונושאים:

16.12 | הרקע האידיאולוגי והפוליטי ליצירת הגטו תגובת האוכלוסייה היהודית לגזירת הגטו ויחס האוכלוסייה הכללית לבידוד היהודים.

23.12 | גטו ורשה - הגטו הגדול ביותר. אישיותו של ראש היודנראט, ייחודו ביחס לגטאות אחרים.

30.12 | גטו ורשה חלק שני - הדילמות שליוו את הכלואים, חיי המשפחה בצל הרעב והמחלות. עדויות שכותביהם לא שרדו, תמונות שצולמו, קטעי סרטים שצילמו הנאצים.

06.1 | גטו לודז', הגטו ששרד את הזמן הארוך ביותר - מיקומו המיוחד, התארגנות האוכלוסייה, התרבות שנוצרה בתוכו והמחויבות
בתיעוד לדורות הבאים.

13.1 | גטו לודז' חלק שני – דמותו של ראש היודנראט, מערכת יחסיו עם הנאצים, הכרעותיו האישיות אל מול גזירת הגירוש והאופן בו הנהיג את הגטו.

20.1 | גטו קובנה - גטו שקם בתוך מציאות הפתרון הסופי. המפגש ילווה בצילומים נדירים, בתיעוד ובאיורים שצויירו בימי הגטו.

27.1 | גטו וילנה - הוקם לאחר שכבר שליש מיהודי העיר נרצחו בבורות ההריגה בפונאר. בתוך הגטו צומחת תרבות וישנו ויכוח, האם נכון לקיים תרבות בבית קברות.

03.2 | גטו טרזין - הגטו המערבי ביותר במשטר הכיבוש הנאצי. נסיבות הקמתו. השוני בהתארגנות הפנימית מהגטאות האחרים והתיעוד המרתק שנשאר ממנו.

10.2 | מפגש סרט - הקרנת סרט ושיחה, פרטים ימסרו בהמשך.

  • הצהרת נגישות -
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים