חיפוש באתר

קייטנות

קייטנה מועדים רישום
- שכר לימוד ברוש
01/09/21
08/08/22
לרישום
- שכר לימוד חרצית
01/09/21
08/08/22
לרישום
- שכר לימוד ניצנים
01/09/21
08/08/22
לרישום
- שכר לימוד סביון
01/09/21
08/08/22
לרישום
- שכר לימוד רימון
01/09/21
08/08/22
לרישום
- שכר לימוד שיבולת
01/09/21
08/08/22
לרישום
גן - רישום פ. קיץ גן גפן
01/07/22
15/08/22
לרישום
גן - רישום פ. קיץ גן רקפת
01/07/22
15/08/22
לרישום
גן - רישום פ. קיץ גן שקד
01/07/22
15/08/22
לרישום
גן אלון חצי יום
01/09/22
30/06/23
לרישום
גן אלון יום מלא
01/09/22
30/06/23
לרישום
גן גפן חצי יום
01/09/21
30/06/22
לרישום
גן גפן חצי יום
01/09/22
30/06/23
לרישום
גן גפן יום מלא
01/09/22
30/06/23
לרישום
גן כלנית חצי יום
01/09/22
30/06/23
לרישום
גן כלנית יום מלא
01/09/22
30/06/23
לרישום
גן נורית - ר.פעילות קיץ נורית
01/07/22
15/08/22
לרישום
גן נורית חצי יום
01/09/22
30/06/23
לרישום
גן נורית יום מלא
01/09/22
30/06/23
לרישום
גן נרקיס חצי יום
01/09/22
30/06/23
לרישום
גן נרקיס יום מלא
01/09/22
30/06/23
לרישום
גן רקפת חצי יום
01/09/22
30/06/23
לרישום
גן רקפת יום מלא
01/09/22
30/06/23
לרישום
גן שקד חצי יום
01/09/22
30/06/23
לרישום
גן שקד יום מלא
01/09/22
30/06/23
לרישום
קיטנה/מפעלי קיץ - - מסיימי א'
03/07/22
21/07/22
לרישום
קיטנה/מפעלי קיץ - - מסיימי ב'
03/07/22
21/07/22
לרישום
קיטנה/מפעלי קיץ - - מסיימי ג
03/07/22
21/07/22
לרישום
קיטנות קיץ - כ. פרוע עולים לא חוץ
24/07/22
11/08/22
לרישום
קיטנות קיץ - כפר הפרוע מסימי א
24/07/22
11/08/22
לרישום
קיטנות קיץ - כפר הפרוע מסימי א חו
24/07/22
11/08/22
לרישום
קיטנות קיץ - כפר הפרוע מסימי ב
24/07/22
11/08/22
לרישום
קיטנות קיץ - כפר הפרוע מסימי ב חו
24/07/22
11/08/22
לרישום
קיטנות קיץ - כפר הפרוע מסימי ג חו
24/07/22
11/08/22
לרישום
קיטנות קיץ - כפר הפרוע מסימי ג'
24/07/22
11/08/22
לרישום
קיטנות קיץ - כפר פרוע בוגרי אלה
24/07/22
11/08/22
לרישום
קיטנות קיץ - כפר פרוע בוגרי אלון
24/07/22
11/08/22
לרישום
קיטנות קיץ - כפר פרוע בוגרי כלנית
24/07/22
11/08/22
לרישום
קיטנות קיץ - כפר פרוע בוגרי נרקיס
24/07/22
11/08/22
לרישום
קיטנות קיץ - ק. הכפר הפרוע ד חוץ
03/07/22
21/07/22
לרישום
קיטנות קיץ - ק. הכפר הפרוע ה חוץ
03/07/22
21/07/22
לרישום
קיטנות קיץ - ק. כפר הפרוע מסימי ה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קיטנות קיץ - ק.כפר הפרוע מסיימי ד
03/07/22
21/07/22
לרישום
קיטנת גנים חופש גדול - ק. גן אלה בוגרים
03/07/22
21/07/22
לרישום
קיטנת גנים חופש גדול - ק. גן אלון בוגרים
03/07/22
21/07/22
לרישום
קיטנת גנים חופש גדול - ק. גן נרקיס בוגרים
03/07/22
21/07/22
לרישום
קיטנת גנים חופש גדול - ק. ציבורית גן אלה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קיטנת גנים חופש גדול - ק.גן כלנית בוגרים
03/07/22
21/07/22
לרישום
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות