מנהלת
דנית סלע
טל:050-6309282
פקס:04-6769585

חזון

לספק לילדים ולבני הנוער בכפר מגוון פעילויות בתחומי חינוך, תרבות פנאי, וקהילה, לפתח אחריות חברתית ולשפר את איכות החיים בכפר. תהליכי העבודה מאופניים  בקידום יזמות צעירה, פיתוח שיתופי פעולה מגוונים ליצירה והובלה של פרויקטים. זאת באמצעות יצירת פלטפורמות עבודה בהן להורים, לילדים ולנוער ניתן מרחב יצירתי להשפיע על אורח חייהם בקהילה ומחוצה לה.

מטרות המחלקה 

*המחלקה תשאף להגיע לכל בני הנוער באופן שכל נער ונערה יהיו מעורבים בקהילה. 

*בניית מנהיגות צעיריה אשר מקדמת יזמות ומובילה פרויקטים מגוונים. 

*הורים רבים ככל שניתן יהיו מעורבים בפעילות למען קידום וטיפוח הנוער בכפר תבור